söndag, mars 18, 2007

Röster utanför talarstolen 3

Erik Boman:
- För att vinna nästa val måste vi vinna storstadsbornas hjärtan. Men utan resten av länet är Stockholm ingen storstad. Nu krävs gränslöst samarbete mellan (s) i län och stad för skapa vår storstadspolitik. För visst är det märkligt att Stockholms Arbetarekommun är den enda i länet som inte är medlem i Stockholms läns partidistrikt. Ett sådant äktenskap tycker jag borde diskuteras på kongressen.

Inga kommentarer: