lördag, oktober 21, 2006

Konsekvent m-politik att fördyra för bilister

SÄNK BENSINSKATTEN, stod det på kristdemokraternas valaffischer innan valet. Moderaterna skrev på hemsidan att de ville ha 15 öre mindre i bensinskatt per liter.

När budgeten kom var kovändningen total: HÖJD bensinskatt, högre trafikpremie och svårare att göra reseavdrag. Varför? Ja, det kan inte bero på det på att man inte hunnit genomföra vallöftena än, för man har ju uppenbarligen hunnit genomföra en hel rad försämringar.

Nej, här handlar det om en konsekvent marknadsliberal politik. Var och en ska själv betala för det den utnyttjar, särskilt inom områden där det råder konkurrens om resurserna. Om man kör bil och skadar sig, ska man själv stå för kostnaderna via sin trafikförsäkring. Om det är för många som vill köra på Stockholms gator och köer uppstår, löser man det genom att prissätta rätten att få köra där. Eller nej, förresten, där var de visst inte riktigt konsekventa, nej...

Och var passar en 50-procentig skattesubvention av hushållstjänster in i ideologiresonemanget?

Detta inlägg är pingat på intressant.se
Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: