tisdag, november 17, 2009

Inför genomfartsavgifter i Solna

Solna är Sveriges mest överkörda kommun. En halv miljon bilar passerar varje dag våra gränser och trafikinfarkterna, när köerna står helt stilla, inträffar allt oftare. Samtidigt planerar (m)ajoriteten en extremt kraftig utbyggnad med flera nya stadsdelar med kontor, handel och bostäder, nationalarena för 60 000 besökare och ett gigantiskt köpcentrum som ska dra 40 000 besökare varje dag, de flesta bilburna.


Gränsvärdena för buller och luftkvalitet ligger redan idag nära gränsvärdena. Med byggplaner motsvarande 50 procents ökning av såväl människor som trafik på kort tid, slår mätarna över på rött. Behovet av att begränsa genomfartstrafiken för att klara gränserna för utsläpp och buller är akut.


Det är inte Solnabornas eget bilåkande som orsakar trafikinfarkterna på våra lokalgator. Kollektivtrafiken är väl utbyggd, bilen tar ofta längre tid p g a köerna. Huvudproblemet är att Solna är en genomfartskommun, vi blir överkörda när människor ska in och ut ur Stockholm. Vi har bostadsgator i Solna där gränsvärdena för båda buller och farliga partikelhalter sannolikt överskrids varje dag. Det är precis samma allvarliga hälsorisker som på Hornsgatan i Stockholm. Det räcker nu, vi orkar inte vara dörrmatta till Stockholm längre. I vårt (S)-budgetförslag för 2010 föreslår vi kommunen att starta förberedelserna för att införa en kommunal genomfartsavgift 2011. En genomfartsavgift som signalerar att du är välkommen till Solna – men vi vägrar bli överkörda. De bilar som inte har ärende till Solna utan bara använder våra lokalgator som smitvägar tänker vi avgiftsbelägga. På de statliga vägarna E4 och E18 måste det vara fortsatt avgiftsfritt att passera.


Det så kallade Lidingö-undantaget i Stockholm innebär att Lidingöbor kan passera Stockholm gratis om de gör det fort, inom en halvtimme från in- till utfart. I Solna skulle systemet fungera enligt samma princip, bara tvärtom. Den som varken har start eller stopp i Solna passerar sannolikt på mindre än 30 minuter och då signalerar uppsatta portaler detta, varpå bilisten får betala en avgift till Solna stad. För våra lokala företagare innebär denna lösning - i motsats till Stockholms system - en fördel. Den som stannar till och handlar eller besöker ett företag i Solna slipper ju att betala, eftersom det då sannolikt tar längre tid än en halvtimme mellan in- och utpassering.


Praktiskt löses detta lämpligen genom att Solna ansluter till Stockholms avgiftssystem, så att bilisten slipper få flera räkningar. Tekniken, som var dyr för pionjären Stockholm, är nu utvecklad och i drift, vilket sänker kostnaden för portaler betydligt. Den grundlagsändring som möjliggör detta väntas träda i kraft 2011, men redan nästa år bör Solnas förberedelser starta. Detta betyder på sikt betydande intäkter för Solna, som kan användas till ny, bättre infrastruktur, men inledningsvis är det naturligtvis en kostnad. För att snabbt komma igång med en förprojektering av genomfartsavgifter avsätter vi 1 miljon kronor i budgeten.


Läs inslaget i Mitt i Solna HÄR!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , och annat intressant

6 kommentarer:

Realisten sa...

Vi kanske skall utlokalisera dig och de som vill med till Norrland då?

Solna ligger mitt i stor-Stockholm med precis ALLT vad det innebär. För OCH nackdelar. Och det delar ni med alla andra "Stockholmare". Acceptera det nu!

Hur många följer med Johanna? Fem kanske...

Johan Ulvenlöv sa...

Mycket bra förslag!!

Johanna Graf sa...

Hörrödu "Realisten"! Vi accepterar som sagt en halv miljon bilar genom kommunen varje dag, mycket beroende på att både E18 och E4 korsar Solna. Men det vi INTE ska behöva acceptera är genomfartstrafik på våra lokala gator, genom bostadsområden. Det finns en gräns, när det inte går längre, när människors hälsa hotas allvarligt och när det korkar igen fullständigt; det blir trafikinfarkt. Då måste vi göra någonting. Och istället för att förbjuda bilar att köra genom Solna, väljer vi att föreslå en avgift. Pengar som sedan kan användas till bättre infrastrukturlösningar. Capice?

Huvustabo sa...

Johanna, har Du läst Salminens svar i Lokaltidningen idag, jag blev inte klokare av det svaret?? Hur vi ska få det förbättrat här i Solna inom den NÄRMASTE framtiden inte om 10-15 år bor utmed Armégatan och det är fasiken värre än den beryktade Hornsgatan, och det känns som trafiken bara ÖKAR, vi vill INTE ha det så här i Huvudsta, bullriga bussar, tunga långtradare dygnet runt, och dessa mängder genomfartstrafikanter, vi vill ha en lugn och trygg lokalgata så man kan ha fönster öppna utan avgaser och buller man blir upprörd och stressad av det här dagligen.
Sen undrar man trodde dom att trafiken skulle sluta åka genom Huvudsta ut på Essingeleden för att man smalnar av en liten snutt?
Nä hoppas det bli S som vinner nästa år och hoppas isåfall att Ni gör något åt detta genast.

Johanna Graf sa...

Huvudstabo: Nej, jag förstod ärligt talat inte vad Salminen menadei sin insändare. Rörigt om att det skulle gå över när ombyggnationer på andra vägar var klara (vilket inte stämmer. Avsmalningen är permanent, och den sitter på helt fel ställe. Ska man hindra genomfart i Solna ska man göra det vid infarterna, inte mitt i Huvudsta så att det bildas en propp i hela centrala Solna.) Och så nåt om tvärbanan, som inte påverkar trafikmängden i Huvudsta, och så nåt totalt apart om ... socialbidrag??? Trafiken genom Huvudsta kommer inte att minska förrän Huvudstaleden byggs, eller vi säger stopp och belägg, var god välj en statlig väg!

Spiff sa...

En trafiktaliban och lokalpatriot?

Säg att jag bor i Bromma och inte vill ha Solna-bor körandes bil i "min" stadsdel! Tror du att den Solna-bo som jobbar på Ekerö, av hänsyn skall åka essingeleden till stuvsta och ta färgan över? En omväg på ett par timmar i rusningen...
Tror du inte att den personen tar den närmsta vägen?

Finns det inte ett gemensamt intresse av genomfarter? Eller varför inte ringleder?

Att vara pragmatisk Johanna...