tisdag, november 17, 2009

Inför genomfartsavgifter i Solna!

[UPPDATERAD] Se inslaget i TV4 om vårt förslag om genomfartsavgifter HÄR ! Och Lokaltidningen Mitt i Solna HÄR!

Igår lade vi Solnasossar vår budget, med tre huvudförslag:
  • Krafttag mot genomfartstrafiken – inför genomfartsavgift i Solna
  • I Sveriges företagsvänligaste kommun ska inte en enda ung människa behöva gå arbetslös
  • Skapa jobb och stoppa kapitalförstöringen – dubbla investeringarna, bygg och rusta upp det slitna Solna när priserna är låga
Solna är Sveriges mest överkörda kommun. En halv miljon bilar passerar här varje dag, ofta på smitvägar genom våra bostadsområden. Vi har lokalgator där gränsvärdena för båda buller och farliga luftpartiklar sannolikt överskrids varje dag. Det är precis samma allvarliga hälsorisker som på Hornsgatan i Stockholm. Det är inte Solnabornas eget bilåkande som orsakat trafikinfarkten; 2 av 3 bilar på Solnas gator är genomfartstrafik.

Det räcker nu, Solna har tagit sin beskärda del av trafik, vi orkar inte vara dörrmatta till Stockholm längre. Vi föreslår att Solna startar projekteringen för införande av en kommunal genomfartsavgift 2011. En genomfartsavgift som signalerar att du är välkommen till Solna – men vi vägrar bli överkörda. De bilar som inte har ärende till Solna utan bara använder våra lokalgator som smitvägar måste vi avgiftsbelägga. På de statliga vägarna E4 och E18 är det förstås avgiftsfritt att passera.


Det så kallade Lidingö-undantaget i Stockholm innebär att Lidingöbor kan passera Stockholm gratis om de gör det fort, inom en halvtimme från in- till utfart. I Solna skulle systemet fungera enligt samma princip, bara tvärtom. Den som varken har start eller stopp i Solna passerar sannolikt på mindre än 30 minuter och då signalerar uppsatta portaler detta, varpå bilisten får betala en avgift till Solna stad. För våra lokala företagare innebär denna lösning - i motsats till Stockholms system - en fördel. Den som stannar till och handlar eller besöker ett företag i Solna slipper ju att betala. (Klicka på bilden för att göra den större)


Praktiskt löses detta lämpligen genom att Solna ansluter till Stockholms avgiftssystem, så att bilisten slipper få flera räkningar. Tekniken, som var dyr i starten, är nu i drift, vilket sänker kostnaden för portaler betydligt. Den grundlagsändring som möjliggör detta väntas träda i kraft 2011, men Solnas förberedelser bör starta nu. Detta betyder på sikt betydande intäkter för Solna, som kan användas till ny, bättre infrastruktur, men inledningsvis är det naturligtvis en kostnad. För att snabbt komma igång med en förprojektering av genomfartsavgifter avsätter vi en miljon kronor i budgeten.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , och annat intressant

1 kommentar:

Morfar Lasse sa...

Klokskapen i Socialdemokraternas för slag, omstruktureras "lite på kanten" och med ett mindre namnbyte av moderaten. Precis som vanligt av det "modererande partiet", som saknar en egen klokhet.

Men vi får se till att de byts ut om ett år, så Solna åter blir en kommun med "egenansvar".