lördag, mars 26, 2011

A little more conversation

... is needed before delivery.

Elvis dånande röst i högtalarna har just klingat ut och efter att Håkan Juholt avslutade sitt installationstal som partiledare för (S). Mindre snack ochmer verkstad, så kan man tolka låttiteln. Men samtidigt är det nu det börjar, samtalet med medborgare och medlemmar som Juholt tryckte så hårt på behovet av. Vi ska inte komma på besök med ballonger då och då, det samtalet ska pågå hela tiden, på kafeet, möten eller på nätet. Ja, han sa faktiskt så, vilket värmer en vän av fikpolitik och nätsamtal som mig:-)

Han sade också att det inte är en partiledare som ska bestämma vad som är socialdemokratin, det är rörelsen. Sedan citerade han Palme: "På vilka punkter kommer politiken förändras med en ny partiordförande? Frågan är fel ställd. Socialdemokratin är en folkrörelse som aldrig har och aldrig kommer att låta sig dirigeras av enskilda personer. Till den som frågar om hur vår politik kommer förändras säger vi: Studera diskussionerna och besluten på kongresser, distriktskonferenser, partimöten och rådslag".

Det var 1969, då Palme var nyvald ordförande. Nu krävs nog litet mer än medlemsdemokrati, även om den också är välbehövlig att reformera. Nu behövs medborgarnas delaktighet. Medlemskåren är tyvärr inte så representativ längre. Den kan bli det igen, om vi förnyar formerna för delaktighet och möten, men just nu är det fler medlemmar som är över 80 än under 30 år och på möten återfinns mest de med högst arvoden och äldst partibok.

Håkan Juholts tal var väldigt ideologiskt och medryckande, men i konsekvens med det ovanstående inte fullt av konkreta politiska ideer för hur vi når det där samhället med de trygga människor som orkar dela med sig av det goda till varandra. Där tid och ork frigörs att upptäcka andra människor, att bygga omtanke och samarbete. Dessa meningar var även de hämtade från ett Palmetal.

Så, till de som kritiserar bristen på politiska sakbesked vill jag säga: Det var bara konsekvent om man menar allvar med att socialdemokratin ska vara en folkrörelse. Nu är det upp till bevis, Håkan. Fortsätt res runt i Sverige. Du har på väldigt kort tid som biträdande partisekreterare besökt 220 av Sveriges 290 kommuner. Det är skitbra. Kolla så att du inte bara besöker s-föreningar bara, och lägg en proportionell andel avbesöken i de regioner där det bor flest människor. Lyssna speciellt noga på dem som rider på toppen av tidens våg, forskarna, kulturarbetarna, entreprenörerna och ungdomarna!

Lyssna är bra, även om man är en bra talare. Men tänk på vilka du lyssnar på Håkan! En tredjedel av svenskarnabor i någon av storstadsregionerna. De väljarna krävs för att få bygga ett Sverige som håller ihop.

Jonas Morian om att fylla med konkret innehåll, Anders Lindberg i Aftonbladet , Jag och Björn Fries i Aftonbladet ,
Röda Berget om linjetalet idag, Johan Westerholm om detsamma, liksom Peter Högberg och HBT-sossen , DN , DN2 , Ab , Laakso , Peter Andersson , - DN, Lena Sommestad om socialdemokratins framtid, Aftonbladet om valet av Juholt, DN-ledaren om valet , SvD Sanna Rayman med analys , KG Bergström, Expressen, analys, S-uppmaningar i SvD om nollvision mot barnfattigdomen. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , och annat Intressant

1 kommentar:

M. E. sa...

Problemet är att partiet inte tänker politik utan bara försöker lappa ihop något utifrån partiets motsättningar. Som jag skrivit (från http://mitt-i-steget.blogspot.com/2011/03/socialdemokraterna-we-shall-overcome.html):


Jag tycker det är förvirrande. Berit Andnor sa igen att de som kom in genom fyllnadsval gjorde detta för att föra in nya tankesätt. Hon poängterade alltså att det inte var en fråga om ålder, att vara ung (vilket det faktum att Pagrotsky kommer in och SSU:s missnöje bekräftar), utan om att få in nya personer som tycker olika än de avgående (och gärna utan att ha varit där tidigare, men det måste väl ändå Pagrotsky ha varit?). Men var är den väsentliga skilladen mellan Damberg och Östros? Mellan Veronica Palm och Carin Jämtin? Det känns med andra ord som om man fortsätter att säga en sak, men göra en annan, sprida dimma… Varför kan de inte säga ärligt som det är, hur det gick till? Varför denna konstiga struktur i (S)? Det känns inte hoppingivande… Och Sommestad, var är hon, vilken roll får hon?

(S) är så konstigt, känns inte transparent, känns inte demokratiskt…
Anmäl
Gilla SvaraSvara Svar till M. E.Frivillig: Logga in nedan.
Image Skicka som … Avbryt
• M. E. 0 minutes ago som svar till M. E.

En helhetssyn är kanske mer relevant, alltså hur det blir totalt av de olika bytena. Men även då blir det konstigt, hur är Lena Micko och Mikael Damberg något nytt jämfört med hur det tidigare ha varit? Andnor pratade om balans mellan att behålla ett visst antall för deras erfarenhets skull och nya som tillkommer för att förändra. Men det känns snarare som om det har handlat om en annan sorts balans, alltså när det gäller vilka nya som kommer in, en balans mellan höger och vänster i partiet… Så mycket för snacket om att det inte är en relevant dimension… Och så mycket för snacket om att man väljer de personer utifrån dagsläget och inte utifrån diverse stela kategorier…

Konklusion:

Även om valberedningen velat försöka ge sken av förändring, har man i själva verket främst försökt åstadkomma så lite förändring som möjligt genom att se till olika (höger-/vänster-)falanger i partiet, alltså bestämt sig för att så så många ska vara ”höger” av de nya som kommer in, så så många associeras med ”vänster”, sedan har man försökt jämka olika distrikt och sedan resultatet.

Detta ger ingen lust. En veritabel lögnmaskin/-apparat som säger en sak som inte alls har att göra med vad som faktiskt göra, vad som faktiskt ligger till grund. Och politiken i allt detta? Hamnar i skymundan förstås. Konstigt att politiken inte är det viktiga i (S). Det är ju ändå ett politiskt parti… Sägs det…
"