söndag, mars 28, 2010

Dags att återvinna demokratin i Solna

Demokrati är inget givet en gång för alla, utan nåt vi måste återerövra varje dag. Det visar inte minst de senaste turerna i Arenahärvan i Solna.

Att som i fallet med den nya Nationalarenan spara in på demokratin genom att stänga dörren för Solnas medborgare och hänvisa till bolagsssekretessen när frågor ställs, stärker inte tilltron till demokratin. De som en gång i tiden var medborgare reduceras till kunder, åskådare eller, vart 4:e år, röstboskap. Den typen av besparingar kan aldrig diskonteras i skattesänkningar.

I det aktuella fallet där Solnas högste tjänsteman fått ersättning från flera håll och där han suttit på så många stolar att det är minst sagt oklart var hans lojalitet ligger reagerar Solna Stad genom på ett sätt som är tämligen graverande. På Solnas hemsida skriver man att Solnas stadsdirektör tar ledigt från sina uppdrag med anledning av de skriverier och spekulationer som uppstått till följd av den förundersökning som chefsåklagare Alf Johansson har inlett.
Det skulle alltså vara ”skriverier" och "spekulationer” som är det stora problemet?

Om det faktum att demokratins kontrollapparat inte fungerat och att besluten hanterats av två ensamma män sägs ingenting - ännu. Inget alls. Nyss hade vi beredning i Kommunstyrelse

n. Från oppositionen väntade vi oss förstås att större delen av mötet skulle behandla turerna i arenahärvan. Men, nej, majoriteten hade ingenting att säga. Noll samtal.

Jag tror på fullt allvar att dessa män inte menat något illa. De tror att Solnas Arena inte kommer att kostar skattebetalarna en krona. Tvärtom skall hela Arenastaden bli en guldkalv runt vilken hela Solna skall dansa i takt till Madonna, U2, Bruce Springsteen och…. ja... AIK, någon?
I alla fall om modellerna i Stadshusets entré blir verklighet och vi konsumenter beter oss enligt de kalkyler som bara maktens handgångna män får se.


Därför, (M)ajoriteten i Solna stad; Öppna dörren till de slutna sammanträdesrummen, släpp in frågor och diskussion, spela enligt de regler som demokratins företrädare i Solna är överens om. Det är inte bara det bästa sättet att undvika ”skriverier och spekulationer” det är dessutom det enda sättet att återerövra demokratin och att låta människorna i Solna vara medborgare. Inte åskådare - medborgare.

På vårt årsmöte i Solnasossarna i helgen enades vi om ett uttalande där vi kräver en öppen hearing om turerna i arenaskandalen, där de ansvariga svara på de frågor som väcks hos Solnabor och AIK:are om intressekonflikter, vart deras pengar går och vem som egentligen bestämmer. Våra röd-gröna samarbetspartners i Kf tyckte det var en bra idé, så ikväll lämnar vi även in en officiell sådan begäran på kommunfullmäktiges sammanträde.

Metro skriver på sidan 26 idag att "AIK på väg att lämna Solna". Kommunens främsta varumärke, värt så oändligt mycket mer än ytterligare ett huvudkontor som byggs här. Företagen betalar inte en krona i kommunalskatt. AIK drar inte bara in pengar, utan även hemkänsla, sammanhållning och fantastiska tillgångar för ungdomsidrotten.

Dagens Samhälle har publicerat min debattartikel.

Calle skriver också. Johan likaså. Peter med. Raymond om livskraft och politik. Hagalundssossen likaså. Mårtensson läser jag med intresse. Likaså Inger Hilmansson. Även Eurosport och Fotboll Direkt uppmärksammar AIK:s flyttplaner. Politikikubik är glad att inte betala skatt i Solna.

Dagens samhälle skriver om Solnasossarnas krav på hering Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , , , , , , och annat intressant

Inga kommentarer: