fredag, juni 05, 2009

Politik? Det får ni snacka utanför staketet!

På lunchrasten idag skulle jag och Byggettans ordförande Johan snacka vikten av att gå och rösta på JM:s bygge i Frösunda. Gubbarna var vidtalade och vi var välkomna. Inte under arbetstid givetvis, utan under deras 30 minuterlånga lunchrast. Men platschefen vägrade släppa in oss. Hänsyftade till nån policy om att inte snacka politik på arbetsplatsen. Konstigt nog kände hans chef på huvudkontoret inte till nån sån policy, för honom var det helt OK att vi kom på besök. Men grinden förblev stängd och vi fick istället stå utanför staketet i regnet och prata med gänget på deras rast. Mötesfrihet någon? Yttrandefrihet? Meddelarfrihet?

Konstigt nog var det inga problem igår när Mona Sahlin och Jan Eliasson ville besöka ett näraliggande bygge. Men dem vågade de väl inte neka, det hade ju kunnat bli rätt taskig media.

Kanske nåt att ta tag inför riksdagsvalet nästa år. Vilka partier garanterar svenskarna rätten att ta emot och lämna information till sina förtroendevalda, på nätet såväl som på jobbet?

Eller ska väljarna bara ta del av budskap via politisk TV-reklam i framtiden? Är det så vi skapar närmare förtroende och kontakt mellan politiker och väljare?
Idag skriver byggnadsarbetaren Calle Fridén på sin blogg varför han tycker att det är viktigt att gå och rösta. På nätet har vi iallafall yttrandefrihet. Än så länge...

5 kommentarer:

Anonym sa...

Platschefen gjorde helt rätt. Politisk agitation hör inte hemma på arbetsplatserna. Det har ju inget med yttrandefrihet eller mötesfrihet att göra. Och meddelarfrihet, vet du verkligen vad det är?

Mattias Lönnqvist sa...

Varför ska arbetgivaren upplåta lokaler till politiska möten? Varken yttrandefrihet eller mötesfrihet är relevant på en arbetsplats.

Eller menar du att det är ok om jag stövlar in på ert nästa KS-möte och börjar agitera med hänvisning till yttrandefrihet eller mötesfrihet?

Johanna Graf sa...

Hör noga på vad en företrädare för folkpartiet säger: Yttranhdefrihet hör inte hemma på en arbetsplats!

Det kanske är därför de borgerliga partierna i min egen hemkommun Solna inte velat skriva in meddelarfrihet som ett villkor i upphandiongsunderlag?(Och ja, kära Anonym, jag vet vad meddelarfrihet är!)

Johanna Graf sa...

Just det, glömde säga till folkpartisten Mattias: Ja, jag har länge kämpat för öppna politiksa sammanträden där du och andra kunde få säga er mening, men även detta har den borgerkliga majoriteten vägrat. Det brukar bli ungeför ett öppet nämndsammanträde per år, och då naturligtvis vid ett tillfälle då dagordningen är okontroversiell.

Mattias Lönnqvist sa...

Fast öppna nämndsammanträden är en helt annan sak som handlar om en transparent och öppen politisk process, vilket skulle vara positivt. Jag har alltså inga invändningar mot att man tillåter åhörare på nämndmöten eller kommunstyrelse (däremot så är det ju en del ärenden som det råder sekretess kring, så den delen måste man lösa på något sätt)

Min fråga var om du tycker att det är ok om Folkpartiet kommer in på ett nämndmöte och börja propagera, dvs stör arbetet. Eller om vi smäller upp ett bokbord i personalmatsalen, eller går runt och delar flygblad på socialförvaltningen.

Det jag försökte påpeka var att en arbetsplats är till för arbete. Givetvis kan en arbetsgivare tycka att vissa aktiviteter är ok ändå och tillåta det, men en arbetsplats är inte en offentlig yta.

Och nej, jag tycker inte att det ska råda yttrandefrihet på en arbetsplats, och det tycker du nog också om du tänker efter lite grann. Om någon börjar agitera för ett parti i fikarummet, eller går runt i ett kontorslandskap och börjar dela ut broschyrer så är detta störande.

Däremot ska givetvis de anställda ha rätt att uttrycka sin mening när man sitter och snackar i fikarummet, eller i andra former som inte stör arbetet.

Ingenting av detta har givetvis med meddelarfriheten att göra, och meddelarfriheten ska både finnas kvar och stärkas; stärkas genom att politiskt styrda arbetsplatser (ex.vis ett kommunhus) agerar som goda exempel som informerar sina anställda om meddelarfriheten och uppmuntrar de anställda att använda den.