tisdag, januari 30, 2007

Dumstrut, Jan Björklund!

När jag gick i tvåan fick jag mitt första betyg. Jag fick tvåa i matte och gympa. Det dröjde ända till högstadiet, på en helt annan skola, innan jag fattade att jag var riktigt duktig i matte och idrott. Just då hatade jag bara. Fröken, skolan och klasskamraterna som stolt visade runt sina betyg med treor och fyror. En duktig tjej fick femma. Henne hatade jag mest av alla.
Jag var en tvåa. Betyget har jag kvar hemma, sönderknycklat.

Om mina barn gick i en skola som bedömde dem på det sättet skulle jag ta dem och fly. Denna bedömningsform är den mest improduktiva och destruktiva som finns. Små barn i lågstadieåldern förstår inte den abstraktion som en siffra eller bokstav betyder. De förstår vad det betyder i förhållande till andra siffror eller bokstäver, så de kan utmärkt väl jämföra sig med andra, men de förstår inte vad de själva kan eller inte kan. Jag trodde jag var duktig i gympa och matte. Jag hade fått höra hemma att jag dög. Glatt skuttade jag runt i salen i min blå balettdräkt. Ända tills jag fick höra att jag hade den näst sämsta siffran. Ivrigt räknade jag på mammas matkvitton, ända tills jag förstod att jag var nästan sämst i klassen.

Nu går mina barn i en litet modernare skola än vad jag gjorde på 70-talet. Gudskelov. De har en kursplanebok, där de själva och fröken fyller i när de klarat av ytterligare ett moment i matten eller idrotten. När jag kommer på utvecklingssamtal ser jag exakt vilka moment av kursplanen de klarat av eller inte klarat av ännu. Hur tydligt som helst kan jag se om det fattas något för att målen för året ska vara uppnådda. Jag vet då också vad det är som fattas; om det är nians tabell i matten eller kompasskunskap i idrotten eller nåt annat.

Betyg är bättre än de flesta andra urvalssystem för högre studier, men som vägledning för och bedömning av små barn är det på tok på otillräckligt och abstrakt. Det är så fruktansvärt anitintellektuellt och populistiskt av en skolminister att agera på det sätt som Jan Björklund nu gör, att jag blir alldeles matt.

Tycker du detta ämne är intressant kan du läsa mer på andra bloggar om: , , ,

6 kommentarer:

Anonym sa...

Gillar du inte kommunal självstyrelse?
Jan B. inför inget påbud, han tar bort ett förbud!
Om föräldrar och lärare i Gnosjö är överens om att de vill ge lågstadiebarnen betyg redan från första klass, har då föräldrar och lärare i Luleå, Umeå eller i din egen kommun några olägenheter av den saken? Ni får ju rätt att fortsätta utan betyg i de lägre stadierna, om ni så önskar.

Anonym sa...

Ibland krockar det kommunala självstyret med barns rättssäkerhet.

Anonym sa...

Håller med dig helt Johanna! Betyg är en stupid förenkling och helt värdelöst för mindre barn. Dessutom finns det en utbredd missuppfattning om att betyg går att jämföra! De baseras ju i hög grad på lokala mål och varierar kraftigt, enligt en avhandling som jag nyss har läst om betygssättning i år 8 och 9.

Anonym sa...

Men ... men ... men ... men ... men hur skall man då kunna ta hårdare tag mot just den här försvarslösa medborgargruppen? Du ifrågasätter ju den innersta kärnan i folkpartiets politik det senaste decenniet!!

Anonym sa...

Frågan är ju då när det är bäst att tala om för barnet att de är sämre eller bättre än de trodde.Kan ju bli en riktig nedbrytning att efter många år i skolan få reda på att man är helt borta utan att ha insett det och fått extra hjälp om man nu så skulle föredragit denna hjälp.

Finns ju skolor och lärare idag har jag hört som varken kan eller vill bry sig om elever med en svår inlärningsförmåga.Hur går det då för dessa kottar om de inte får reda på denna bistra sanning.

Trot knappast att dessa kottar tar det bättre i högstadiet då de upptäcker att han/hon suger i skolans lärovärld.Något som de snabbt kommer att få erfara ute i livet bland dessa vuxna som än en gång bestämt vad som är bäst för de små.

Fråga dom själv vet jag eftersom det nu gäller deras fortsatta liv då de förstår långt mycket mer än vad många vuxna tror beroende på hur de vuxna själva uppför sig som förebyggande exempel till dessa barn. :)

Ha det gott. :)

SideShow Surfer

Anonym sa...

Ett mycket bra inlägg, som belyser problemet med betyg. Vad folkpartisten inte förstår är att en tidig utsållning har en stigmatiserande effekt på eleven.

Felet ligger i att skolan inte organiseras enligt läroplanen. Istället för kunskap/ämnesfokus fortsätter man ha åldersfokus.

Den bästa lösningen vore att 6 - 10åringar läste i gemensamma klasser i varje ämne för sig, och att man istället hade olika nivåer.
T.ex. min 4-åriga dotter kan redan läsa och skriva. Hon borde kunna läsa svenska på en högre nivå. Däremot kan hon inte räkna, så i matematik kanske hon skulle behöva undervisning på en lägre nivå.
Kort sagt - anpassa skolan till barnen.