måndag, augusti 30, 2010

Litet verkstad till munspelet, någon?

Idag presenterar jag och Ilija Batljan en idé för attlösa problemen i äldrevården. Kom till valstugan vid busttorget i Solna C kl 11.15.
Bakgrunden är den skarpa kritik som Landstingets revisorer gav i en rapport för ett par dagar sedan om bristen på samordning i vården av gamla och multisjuka.

Helhetssyn saknas när äldre slussas runt i vårdkedjan. Problemet har förvärrats i takt med att vårdgivarna blivit fler och har svårt att samarbeta. Bristen på information om patienten och dennes mediciner är en säkerhetsrisk,
skriver revisorerna. Fler äldre hamnar nu på akuten, vilket inte är den bästa platsen att vistas på när man är gammal och sjuk, milt uttryckt.

I Alliansens valmanifest* som släpptes i förra veckan påtalas också de här problemen. Men nån lösning har de inte i sikte. Därför presenterar Ilija och jag idag en idé om hur vården av äldre och multisjuka kan samordnas bättre och hur primärvården kan få ett mer preciserat äldreuppdrag. Och, eftersom vi har med mannen som jagar skatteslöseri med blåslampa att göra, nationalekonomen Ilija Batljan, så presenterar vi självklart också en ekonomisk modell för att lösa det. Kom till t-banestation Solna Centrum, uppgång busstorget, kl 11.15.

*"Hälso- och sjukvården blir allt bättre på att behandla sjukdomar som är förknippade med hög ålder. Samtidigt finns strukturella problem i vården och omsorgen. Det drabbar främst äldre personer med de allra största behoven, de som har svårast att göra sin röst hörd. Under nästa mandatperiod måste det vara en huvuduppgift att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. En god vård på lika villkor för denna grupp kräver särskilda åtgärder. En väg att pröva är om primärvården kan få ett preciserat äldreuppdrag."
Bilden är från en bok som heter "Dirigent saknas i vård och omsorg för äldre : om nödvändigheten av samordning" av Ulla Gurner och Mats Thorslund.

Inga kommentarer: