onsdag, april 04, 2007

Vad händer i klassrummen när målen ska bli verklighet?

Inger Assarson vid Malmö högskola har skrivit en avhandling där hon studerat hur det blir när de fina målen i skolans läroplaner ska omvandlas till verklighet i klassrummen.

När retoriken i styrdokumenten ska genomföras måste de nämligen definieras och omvandlas till konkret handling. Det visar sig att att när lärarna t ex ska fylla begreppet "En skola för alla" med mening, så utgår de från sin egen verklighet.

För lärarna måste det fungera. Därför fokuserar de mest på de elever som stör. I en skola för alla ingår att se olikhet som en resurs, men i verkligheten tas lite hänsyn till olikhet, såvida inte olikheten består i att eleven stör.

Så nu vet ni varför ert drömmande eller tysta barn inte får den hjälp och stimulans han eller hon har rätt till. Ifall ni inte redan visste.

Nyfiket undrar man vad som ska hända nu när de nya politiska krafterna är på väg att ändra målet om "En skola för alla" till "En skola för vissa"? Ska lärarna göra tvärtom igen?

Tycker du detta ämne är intressant kan du läsa mer på andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: