söndag, februari 06, 2011

Det kallas demokrati

Idag skriver SvD om de feberyra arenadrömmarna i Stockholm. Vilken artikel i ordningen är det om maktmännens monumentbyggande? Jag vet inte, de börjar bli många nu. Men så gott som alla som skriver eller kommenterar verkar överens: -Det är vansinne, det kommer inte gå ihop, varför samverkar inte kommunerna om gemensamma byggen istället!? Det är egentligen bara i de slutna sammanträdesrummen där kommunens och byggbolagens herrar möts som tonläget är ett helt annat; -Det här kommer bli en toppenlyckad satsning som ger vinst från år ett!

Hur kan några få beslutsfattare ha så diametralt andra åsikter och visioner än de flesta andra människor? Jag tror det beror på vilka man lyssnar på, vilka man träffar. Om man mer ofta sitter i samtal och möten med dem som bygger arenorna än dem som man hoppas ska betala för att besöka dem, får man nog tyvärr en litet begränsad verklighetsuppfattning. Samma sak med den där tomten som reades ut till Pysslingen AB: Om man låter sig uppvaktas av ett bolag som vill bygga en privat förskola, så får man nog en litet annan förskola än om man hade börjat med att tala med dem som ska sätta sina barn i den där förskolan.

På en annan sida i tidningen häcklar den borgerliga ledarredaktören P J Anders Linder Göran Persson för att han tycker orden "Votering är begärd och skall verkställas!" är fina och högtidliga ord. P J Anders Linder, som bedriver nån slags söndagsskola i borgerlig ideologi, säger att borgerliga människor inte gillar när beslut tas av politiker. Han tycker att det är "bättre att makten finns hos individer, familjer, frivilligorganisationer, kulturinstitutioner, universitet, bolag och stiftelser än att den samlas i några få mötesrum där votering begärs och klubbslagen dånar".

Och det låter ju jättebra, vid en ytlig betraktelse. Ska de där maktrusiga politikerna verkligen få bestämma över ditt privatliv? Nääeej! Visserligen lägger han litet klädsamt till att demokrati är det enda rimliga styrelseskicket, men det är ju inte önskvärt att "politiken expanderar i syfte att styra allt mellan himmel och jord".

I arenafrågan är det precis det politiken har gjort. De politiker som fått folkets förtroende att använda deras skattepengar så klokt som möjligt har bestämt att det är en kommunal kärnverksamhet att bygga, äga och driva en arena som inte ens stadens egna fotbollslag vill ha eller har råd att spela på.

Detta hade aldrig hänt om de satt sig ner i samtal med dem de ska tjäna, medborgarna, istället för att sätta sig i bolagens styrelserum. Förr var torget arena för demokratin, där hade man samtal med folket och lät dem rösta om saker. Det kanske är dags att fundera ett tag på vad det vackra ordet demokrati innebär. Används den rätt är orden "votering är begärd och skall verkställas" en garant för rättvisa och rättssäkerhet.

I Solna gillar den styrande (M)ajoriteten ordet företagsvänlig. De har fått pris av näringslivet som Sveriges Företagsvänligaste Kommun, bland annat för att skatten är låg och det går snabbt att få bygglov i Solna. Att bolagen är glada för att det går geschwinnt att få bygga saker i Solna hajar jag. Varför de premierar låg skatt är mer oklart; företag betalar ju inte ett öre i kommunalskatt? Det kanske är direktörernas skatt de månar om. Men hur som helst kanske det är dags att börja fundera litet på det där ordet "företagsvänlig"också. Är man vänlig mot ett litet antal storbolag är man förvisso företagsvänlig, men knappast marknadsvänlig. Och om jag lärt rätt i den där söndagsskolan i borgerligt tänkande så var det ju marknaden som skulle styra istället för de folkvalda, i skön förening med familjen, frivilligorganisationerna, kulturen och allt vad det var?

P J Anders Linder, som i grund och botten är en klok man, ger ett råd som jag gärna vidarebefordrar till Solnas borgerliga politiker, om de nu skulle ha missat söndagsskolan i SvD: Staten ska inte göra sådant som andra kan göra bättre. Om nu marknaden styr så bra, så låt den då bygga sina arenor på egen hand, utan inblandning av kommunala skattemedel!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , och annat intressant

Inga kommentarer: