torsdag, september 04, 2008

68 kronor i allmosa till pensionärerna

Kd ligger risigt till i opinionen. Utan kd i riksdagen absolut noll chans för en borgerlig regering att vinna. Slutsats: Nu låter vi Kd få spela The Good Guy ett tag. Därav gårdagens lilla scenshow i Rosenbads pressrum: "Nu ska pensionärerna få", som Kd-ledaren själv uttryckte det, "ett rejält lyft". För den stora majoriteten ligger detta rejäla lyft på 68 kronor i månaden i sänkt skatt.

Oj, där kände genast alla pensios att de fick rejält plåster på såren för den tusenlapp per månaden i höjd skatt som de fått punga ut med från den dag de slutade jobba! För att inte tala om hur de nu kan gå ut och storhandla litet billig mat, tanka bilen full eller betala av litet på villalånet när nu riksbanken idag höjde räntan till 4,75%!

Nej, du Göran Hägglund, det räcker inte med allmosor, ett vitt leende och en bred sidenslips om du ska nå över 4-procentspärren.

Fast sedan kan det ju inte uteslutas att dina dåliga opinionssiffror också beror på att du står och kappflinar med tre sällsynt skoningslösa välfärdsbulldozers. Jag förstår om det känns litet knepigt att få den där rätta trovärdigheten i ord som "den lilla människan", "kristen etik" och "värme och medmänsklighet" när man sitter i en regering som från dag ett jobbat som ivriga bävrar på att låta dem som behöver mycket betala för ett behagligare liv för dem som behöver litet. Ta och läs tio guds bud med dem på regeringslunchen idag du!

Tycker du detta ämne är intressant kan du läsa mer på andra bloggar om , , , , , , , , , ,

10 kommentarer:

Anonym sa...

Ursäkta, men någon måtta får det väl vara på självgodheten.

Satsningen är i första hand på pensionärer som har de minsta inkomsterna. En sådan får en skattesänkning på drygt 200 kronor, plus uppräkningen av prisbasbeloppet på 4,4% som regeringen idag beslutade. Det borde ge 200 plus runt 300, dvs sammanlagt 500.

För att vara sosse tar du stora ord i din mun. Denna grupp pensionärer fick ALDRIG en reell förbättring av sin ekonomi under sosseregeringen. Deras pension räknades upp 1,1% i genomsnitt under en tioårsperiod, vilket knappast ens täckte inflationen.

Den som sitter och tjänar kommunalrådslön kanske inte förstår vad man ska med 500 kronor mer i månaden till, men för den som 1 januari får pengarna i handen har det en oerhörd betydelse....

Unknown sa...

Jag håller helt med dig Johanna!
Tycker inte alls du tar i som KARL ovan där tycker. Kd blir bara pinsammare med åren...
Och den västerbottniska läder och fjällknivs representanten vi har som näringsminister är ju bara för mycket.. hur blev det så?? Någon som vet.. //Thomas

Anonym sa...

Hur smakligt är detta...?
Räntan upp igen, allt dyrare... igen... en grupp som får ta denna smäll i redan liggande ryggläge är pensionärerna. Nu utlovas åldersseniorerna en lite allmosa på mellan 0-60 upp till 200kr i månaden... jämfört med den utlovade 1000-lappen mer i plånboken för löneinkomsterna... Tänker vi sedan på den svaga gruppen sjuka, förtidspensionären m.fl så står de återigen helt utanför alla förbättringar, TALA OM UTANFÖRSKAP! Men detta är det ingen som vill tala om förstås, det smakar ju inte så bra... ger en dålig eftersmak i munnen att sparka på dem som redan ligger!

/Seniormannen

Johanna Graf sa...

"Karl Johansson": Jag tycker inte att det är att ta i att säga att det är en ynklig allmosa att ge dem som tjänar så litet som 150 000 om året 68 kronor mer i månaden. Den grupp du talar om, som får det högre beloppet, 200 kronor, är i minoritet. Vi socialdemokrater har lagt ett förslag som jag visserligen tycker är för litet, men som ger ALLA pensionärer de där 200 kronorna mer i månaden.

Anonym sa...

Hur kan det komma sig att pensionärer, sjuka förtidsditon och andra svaga grupper anses klara av ett större skattetryck krona för krona än de friska avlönade som får ta del av högre löner samt lägre skatter... man bara undrar.

Är det nån som vet?

Morfar Lasse sa...

Som förtidspensionerad, sjuk människa måste jag få utbrista i,

"Guuuud va´ generöst! Jag känner mig väldigt previligierad!!"

Nej, våga se den verkliga verkligheten, kära Alliansministrar. Den är inte så overklig som ni tror, utan ännu värre.

Tack för ännu en dag med kloka ord Johanna.

Anonym sa...

Räntan upp, börsen som prisat fel rasade. Anmärkningsvärt mot bakgrund av OECD:s rekommendation att inte höjda räntan. Avviker Riksbankens tänkande från den internationella spetskompetensens huvudfåra?

Om inflationen nu utvecklar sämre en beräknat, vad gör man då? Höjer räntan igen? Det kan finnas en fälla där, som bör framträda mot slutet av den här artikeln.

Utan närmare inblick tycks Riksbanken följa en en enkel idé: "inflationsförväntningar" som genererar "spridningseffekter". Hur går detta till mer exakt? Jag är inte införstådd med den vetenskapliga bakgrunden i detalj.

Är det här s k monetarism? Friedman försökte förklara 30-talsdepressionen med hög ränta, men det tycker jag verkar tveksamt eftersom jag tänker mig att ekonomin i ytterlägen blir okänsliga för räntan, vilket följer geometriskt av den penningteoretiska kvantitetsmodellen. Det kan närmare bestämt gå till ungefär på följande sätt: vid Upp ökar penningmängden genom kreditexpansion samtidigt som omloppshastigheten minskar genom spekulation i papper med avkastningar som skyhögt överträffar räntan. Vid Ned minskar omloppshastigheten radikalt genom sänkta inkomster samtidigt som kreditkontraktionen balanseras av minskat varuutbud varför den direkta prisnivåeefekten blir neutral med allmän realfördyring som följd. Räntan påverkar alltså långsidan av en smal rektangel. Räntan slår därför bäst i mellanlägen, då rektangeln är bred.

Därför kan jag inte riktigt förstå Friedmans tänkande. De empiriska undersökningar han anför är också rejält omstridda. I USA väger det inom nationalekonomisk teori rätt jämnt mellan Monetarism och Leynesianism. Det finns annars i vissa kretsar en föreställning om att Friedman skulle ha vunnit en total och förintande seger över Keynes, men det är okunskap.

De finns en annan svårighet. Priset ges av penningmängd genom varumängd och inflationen beror alltså inte av penningmängden enbart och räntan påverkar varumängden också. USA Vad säger Riksbanken om det? Någon borde verkligen fråga!

USA har aldrig drivit en monetaristisk penningpolitik, och har heller inte haft någon inflation, något som en del nog skulle förklara med svagt fack och därmed minskade "sprdningseffekter".

Monetarister tycks ge sig själva äran för två decennier av prisstabilitet med god tillväxt, vilket skulle empiriskt vederlägga den keynesianska modellen. Men kan det inte på översiktligaste nivå finna en misstänkt synvilla på så sätt att samma kovarians med oljepriset kan observeras? Mina iakttagelser tyder bestämt på att oljepriset mycket nära synkroniserar sig med det mesta i ekonomin, vars funktionssätt följaktligen kan visa sig mycket enklare än vad som framställs. Då är åtskillig nationalekoomnisk teori helt enkelt mystifikation.

Dessutom får vi granska närmare hur spridningseffekterna fungerar. Kan det vara så att riksbanken försöker på något sätt domptera ekonomins aktörer genom att arbeta med räntan som ett slags binärt signalinstrument. Det är ju i så fall en ytterst märklig princip. På exakt VILKET sätt skulle detta maximalt primitiva mekanism vara bättre än direkta partsförhandlingar av något slag? Vad säger Riksbanken? Någon borde verkligen fråga!

Och så en sak till. Kvalitativt slår räntan neutralt då prisbråkets nämnare och täljare påverkas med samma förtecken. Då är ränta och inflation oberoende storheter så att säga statiskt sett. Men sedan har ju inte bara inflationen spridningseffekter utan det har faktiskt räntan också; spridningseffekt har nämligen allting i ekonomin. Ta nu arbetsmarknadens parter. Dessa har ju i händelse av spegelvända kurvor på relevant penningmarknad inte bara att kompensera sig för inflationen, utan för räntehöjningen också. Kan en räntehöjning alltså rent av vara inflationsdrivande? Jag finner frågan naturlig. Ack, jag okunnige! Vad säger riksbanken? Kan inte någon duktig fackjournalist ta ställa vissa i mitt tycke rätt naturliga frågor?

Jag är förbryllad. Det är börsen med. Kan någon expert rätta oss om vi alla har fel?

Om det nu finns någon expert. Ärligt talat, lilla jag har ett intryck att ekonomerna, på vilka makthavarna förlitat sig, ibland lika gärna kunnat ersättas av en grupp schimpanser. Dynamiska effekter... Underbara nätter...

Hm!

Anonym sa...

Sett i kristallkulan, obs, är dubbelkollat då mormor såg likadant i kaffesumpen!

Marknaden behöver komma över USA-valet, när Obama installerats behövs tid att komma tillrätta med alla problem...

Vad gäller hemmamarknaden inväntar även vi valet 2010, när vi bytt regering återkommer framtidstron, men det behövs naturligtvis lång tid att återställa, ingen har väl glömt "Perssons svångrem" efter borgarnas förra lekstuga! Det är vi alla, gemensamt, som får ta dessa smällar!

Alltså, ligg kvar med ränte/likvidplaceringar till framemot hösten 2010, våren 2011 sätter det fart på börsen då folk tror på en framtid igen!

"The index man"

Anonym sa...

Varje vecka är det en eller flera ”pensionärer” som skriver insändare och klagar på alliansregeringen. Pensionärerna borde sluta gnälla.

Nuvarande beskattning av våra pensioner är inte högre än den var före alliansens maktövertagande. Då accepterades nivån, trots att det var den socialistiska regeringen, s, v, mp, som försämrade villkoren för pensionärerna.

Det var s, v, mp-regeringen som överförde pensionskapital från AP-fonderna till statskassan, det var s, v, mp som inte kompenserade pensionärerna för inflationen, det var s, v, mp som konfiskerade en betydande del –17 miljarder – av de privata pensionsförsäkringarna, det var (s, v, mp), som införde en avkastningsskatt på de privata pensionsförsäkringarna, som gladeligen togs ut även på negativ avkastning.

Skillnaden mellan s, v, mp-regeringen och alliansen är att alliansen arbetar för att återställa pensionerna. Pensionerna höjs i år med cirka 4 000 kronor och nästa år med cirka 6 000 kronor. Det är trots allt en bit på väg till att återställa vad som s, v, mp-regeringen tog från pensionärerna.

Pensionärernas kritik av de styrande kommer således minst tio år för sent. Det som är så förunderligt och förvånande är att man inte framförde kritik mot den regering som försämrade pensionärernas ekonomi, men klagar bittert över den regering, som successivt förbättrar pensionärernas levnadsstandard.

/Rolf Nylander

Anonym sa...

Om landet går bra, d.v.s flera arbetar och färre lever av bidrag, garanteras vi alla pensioner även i framtiden, kanske t.o.m höjda pensioner!

P.S vilka var det som uppfann det s.k förhöjda basbeloppet som stoppade pensionärer att få ta del av de årliga prishöjningarna?

Svar: S och Persson