lördag, november 10, 2007

Skoldiskussionen är i full gång!

Roger Mogert, Stockholm: Hallands floder är inte längre källan till framgång.

Peter Persson, Jönköping: Det finns en tendens att föräldrar tycker att svensk skola är i kris, men att just de egna barnens skola är bra. (Jo, det stämmer. Och skillnaden i syn mellan synen på den egna skolan och övriga skolor ökar. En nyligen genomförd Sifomätning visar att 9 av 10 föräldrar tycker att de egna barnens skola är bra, medan bara 6 av tio tycker att svensk skola generellt är bra. För några år sedan var skillnaden mycket mindre. Lyckad mediakampanj av Björklund alltså...)

Ilmar Reepalu, Malmö: Kommer ni ihåg den gamla valaffischen "Begåvad men fattig - ge honom lika chans". Den börjar bli aktuell på nytt. Nu handlar det dessutom av en stor grupp elever som inte har svenska som modersmål...Jimmy Jansson, Sörmland: Det bör vara den som står för kulorna som får bestämma om en skola ska få etablera sig i en kommun.

(Hm, någon kontroll över pengaflöden och effektivit resursanvändande måste vi ha, men vill vi verkligen ha ett system där det råder fri dragningsrätt på skattepengar i borgerligt styrda kommuner, men inte i s-styrda?)

Sedan följer en lång rad inlägg, men jag orkar inte citera någon mer. De flesta säger sådan rena självklarheter, eller kommer med så uppnbara partsinlagor, att det blir rätt ointressant. Tyvärr tycker jag också att debatten är rätt grund. Inlägg av karaktären "men barnen måste ju komma i centrum" och "ni borde få med ordet jämlikhet/elevinflytande/yrkesutbildning någonstans" är vanliga. Efter ett tiotal sådana känns det som om rådslagsgruppen lika gärna kan stoppa in hela läroplanen, så blir alla tillfredställda. Ska inte detta leda till nya idéer för framtiden?

Det som är positivt är att folk verkar ha mognat bort från diskussionen om betyg och nationella prov, som var het på Malmökongressen. De allra flesta uttrycker tillfredställelse över de etxter som presenterats. Men jag kan ha fel, diskussionen fortsätter efter lunch...

Tycker du detta ämne är intressant kan du läsa mer på andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: