onsdag, september 27, 2006

Vi kanske kan säga Ja? Om friheten i att kunna ändra sig

Igår fick moderaten i skatteutskottet Lennart Hedquist en idé. Kanske skulle man kunna gå med på att återinföra trängselskatten i Stockholm, på vissa villkor. Han "prövade tanken" om en överenskommelse kring trängselskatterna som också inkluderar vägutbyggnader och kollektivtrafikinvesteringar. På så sätt skulle hela regionen få en bättre trafiksituation. Wow! Eureka! Jag har funnit det!

Men stopp ett tag, har vi inte hört de där orden förut? Var det inte på Ja-sidans valsedel? ”Miljöavgifter/trängselskatt innebär att avgifter tas ut i trafiken i syfte att minska köer och förbättra miljön. Intäkterna återförs till Stockholmsregionen för investeringar i kollektivtrafik och vägar”. Jo, så var det ju. Triangulering så det skriker alltså, men visst är det härligt att moderater som känner friheten i att överge egna gamla låsningar, det håller jag med DN:s Johannes Åman om.

Inga kommentarer: