måndag, september 25, 2006

Schysstast vinner

Valförlusten är ett faktum och eftervalsdebatten har börjat. Chefredaktören på Aktuellt i politiken Eric Sundström skriver i en ledare om de "nya" negative campaigning-metoder som moderaterna använde sig av i valrörelsens slutskede: "Groucho Marx konstaterade att framgångens hemlighet är ärlighet och schysst spel. Om du kan förfalska sådana viktiga saker kommer nämligen framgången av sig själv", menade filmkomikern. Titeln på basebollegenden Leo Durochers memoarer ger det omvända perspektivet: "Nice guys finish last".
Under valrörelsens slut- spurt satte moderaterna i Sundbyberg upp affischer med budskap som inte hade någon som helst grund. I vackra parker satt affischer som utropade "bygg inte här". Andra affischbudskap var "stäng inte det här äldreboendet" och "lägg inte ner den här skolan". Naturligtvis fanns inga socialdemokratiska byggplaner eller förslag om att stänga äldreboenden eller skolor. Men det brydde sig inte moderaterna om.

I den invandrartäta stadsdelen Hagalund i Solna delade moderaterna flygblad som indikerade att Mikael Damberg (s) skulle vara främlingsfientlig. Utanför vallokalerna i samma kommun lappades bilar på valdagen med moderata flygblad som påstod att socialdemokraterna planerade en skattehöjning med två kronor. Lögn? Ja. Rent spel? Knappast."

De här metoderna spelade förhoppningsvis en väldigt liten roll för valutgången, annars vore det fruktansvärt. Följderna blir ju bara smutsigare spel vilket leder till ännu mer politkerförakt och i slutändan att fler skiter i att gå och rösta. Den här diskussionen är ingenting vi ska ägna vår tid åt nu, när vi ägnar tiden åt att utforma en positiv och framtidsinriktad sakpolitik, men inför nästa valrörelse gör jag härmed en minnesanteckning om att ta upp en partiövergripande etikdiskussion om hur vi ska behandla varandra och väljarna. Detta har jag också annonserat för samtliga partier i Solna.

Inga kommentarer: