onsdag, oktober 24, 2007

Tyvärr måste jag fortsätta spy...

... för det här var något av det osmakligaste jag har hört. Ett privat barnjukhus öppnar på Sophiahemmet i Stockholm. Där får bara barn till föräldrar som sparat i en privat barnförsäkring vård. På webenkäten som Aftonbladet gjort är det visserligen en majoritet som tycker det är fel med privat finansierad barnsjukvård, men oroväckande många tycker ändå det kan vara en bra idé. Kanske har de gått på det försåtliga talet som finns i artikeln, och som alltid kommer fram när det snackas privatvård; "Jamen, om fler betalar sin vård själva, så avlastas ju den offentliga vården och kan funka bättre".

Men för i helvete, tänk nu ett steg till! Vad tror ni händer med privatvårdtagarnas betalningvilja för en vård de inte längre behöver, eller behöver alltmer sällan? Vad händer med hållfastheten i ett skattesystem där några, oftast de som är minst betalningsvilliga, inte tycker att kvaliteten i den service de får för pengarna räckt, och därför går med i en annan försäkring?

I det aktuella fallet med privata barnsjukhus kan man också stillsamt fråga sig vad som händer med barn som föds sjuka och med all sannolikhet varken hunnit få - eller överhuvudtaget skulle beviljas - en privat försäkring?

Det där med privata barnförsäkringar är redan idag ett kapitel för sig. Mellansonen svarade fel på ett hörseltest på BVC och blir därför än idag, vid 16 års ålder, inte beviljad full barnförsäkring hos vårt försäkringsbolag. Och jag har hört många ännu värre historier. Nej, fy skam, för ett sånt samhälle!

I förlängningen kan man fråga sig varför vi alla gemensamt ska betala för den svindyra läkarutbildningen om en stor andel läkare bara ägnar sig åt att hjälpa de som betalar bäst för deras tjänster?

För att vara riktigt tydlig, så att inte någon går i taket nu: Det jag kritiserar här är INTE den privata vården, utan de privata vårdförsäkringarna. (Det är samma sak med skolsystemet: Det är inte själva friskolorna det är fel på, det är finansieringssystemet som gör att skattepengar flyttas runt i en evig flytt- och lokalkarusell som är väldigt oekonomiskt.)

Det glädjer mig att det inte bara är socialdemokrater som kritiserar de här systemen. Även Vårdförbundet varnar: "Risken är att klyftorna i samhället ökar, att de som inte har råd att betala får sämre vård och att den offentliga vården inte kan finansieras på samma nivå som i dag."

Mindre än tre år kvar till valet, men det är tyvärr mycket som kan hinna raseras innan dess.

Men imorgon, då lovar jag att vara mer positiv!

Tycker du detta ämne är intressant kan du läsa mer på andra bloggar om: , , , , ,

12 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!

Tack för ett klargörande inlägg. Du har just påminnt mig om varför jag aldrig ska rösta på (s). Det är för att jag inte gillar att barn dör medans de väntar på trötta politiker. Tack.

Ubbe sa...

Bra Johanna!

Det är så att den solidariska betalningsviljan för offentligt finansierad sjukvård på sikt kan komma att försämras om vissa grupper väljer att betala sig förbi vårdprioriteringar.

Det hela handlar i grunden om ifall det ska vara den medicinska prioriteringen eller betalningsviljan (läs förmågan) som styr tillgången till vård.

Argumentet som framfördes av en barnläkare som representerar Martina-sjukhuset var att med en ny privat aktör kommer ju trycket på den offentliga vården att gå ner och sålunda minska belastningen på densamma.
Detta argument är med största sannolikhet en kraftig överförenkling då sjukvård definitionsmässigt aldrig kan byggas ut till full behovstäckning och risken blir att den köpstarka grupp föräldrar som tecknar erforderliga försäkringar riskerar "överkonsumera" sjukvård för barnen.
(Statistik visar på att läkarkonsultationer är vanligare i socioekonomiskt starka område/grupper - t.ex. har man jämfört mellan delar av MAlmö samt Vellinge).

Nästa fråga är hur man hanterar riktigt högspecialicerad vård avseende remitteing till specialistvård, på det vis som sker mellan sjukhus inom landsting/regionvårdsnämnder i landet när en viss behandlingsnivå uppnås (jämför med exempelvis handkirurgicentra på olika delar av landet).
Över en viss skadegrad skall man remittera till den instans som har specialistkompetns - oftast univeristetssjukhusen.

Slutligen, det här blev längre än jag tänkt mig, så skulle visst alla kunna besöka akuten - även utan specifik försäkring kunna uppsöka akuten för hjälp.
Detta skulle dock den enskilde få stå för själv (naturligtvis), dock utan att man alls nämnd en summa för vad ett dylikt besök kan tänkas rendera för kostnad.
Ge oss en prisuppgift på såväl försäkring som besök utan försäkring för att ge faktiska siffror till diskussionen.

Mattias Lönnqvist sa...

Fast du vänder på frågan. Varför skaffar sig fler privata försäkringar? Jo, för att den offentliga vården inte är tillräckligt bra. Det är inte den offentliga vården som blir dålig för att fler skaffar sig privata försäkringar.

Om -- för att ta ett exempel -- kön för en höftledsoperation vore två månader så vore det inget problem om någon har en privat försäkring som gör att de bara behöver vänta en månad. Men, om kön är ett år så blir det ett problem.

Lösningen ligger dock inte i att stoppa privata försäkringar, utan i att se till att den offentliga vården fungerar bättre.

Om någon vill lägga en större andel av sin inkomst på en privat försäkring så är det upp till dem. Den offentliga vården bör dock hålla en så pass hög nivå att de flesta ska tycka att sådana försäkringar är onödiga. Detta är dock inte situationen idag.

Johanna Graf sa...

Men då är vi ju överens ,Mattias! Se till att satsa så mycket på den offentliga vården att folk inte känner osäkerhet för dess förmåga att räcka till. Då behöver inte föräldrar känna att de, för att vara goda föräldrar, måste skaffa privata försäkringar till sina barn. Och då urholkas inte solidariteten och betalnigsviljan för vr gemensamma välfärd. Men i folkpartister sitter ju regeringsställning med partiet som vill sälja ut de stora sjukhusen, trots att de lovade att inte göra det innan valet!

Mattias Lönnqvist sa...

Vad har utförsälningen av sjukhusen med saken att göra? Jag tyckte du precis skrev att privata vårdgivare var bra?

Det som behövs inom vården är inte fler offentliga alternativ eller mer pengar utan ett effektivare användande av de resurser vi har. Däribland ingår att skapa en konkurrenssituation bland vårdgivare där de som bäst använder pengarna blir de som är attraktivast för patienterna.

Sedan finns det antagligen mycket annat som kan -- och bör -- göras. Privata aktörer är varken ett hot eller en universalmedicin för att lösa vårdens problem, men de är ett steg på vägen; en av fler åtgärder som är nödvändiga. En effektivitetsindikator som man kan titta på är hur många svenskar det är per läkare idag jämfört med för 30 år sedan, eller hur många timmar per vecka som vårdpersonal lägger på att träffa patienter och hur mycket som läggs på annat.

Det förändrar dock inte att vi tycks ha helt olika syn på vad privata försäkringar innebär; du ser dem som ett hot mot den offentligt finansierade vården medan jag ser dem som ett tecken på att den offentligt finansierade inte fungerar som den borde.

Hade jag haft ansvar för det området så är det första jag hade gjort att genomföra vallöftet om att försäkringskassan ska få använda medel för att betala sjukvård så att sjukskrivningstiden kan kortas. Att låta folk gå sjukskrivna (och därigenom kosta pengar) i väntan på en operation som skulle möjliggöra för dem att återvända till arbetet är ett fruktansvärt slöseri. (Så, ja, detta skulle kunna utläsas som kritik mot de borgerliga politiker som hade kunnat genomdriva detta)

Leffe sa...

Johanna:

Tror du att frågan om hur bra vård vi har enbart är en fråga om resurser, eller tror du att det kanske handlar om effektivitet också?

De försäkringar som du spyr på skulle kosta 300kr per månad. Stockholmarna betalar i snitt mer än 4000 kr i månaden till landstinget idag. Detta skall täcka sjukvård och (de onödiga) subventionerna till SL.

Man kan ju fundera lite på om nu 300kr/månad räcker för att bra barnsjukvård - vad i helvete är det jag betalar 4000 kr i månaden för? Knappast världens mest effektiva vård.

Landstingen behöver konkurrens för att bli bättre. Bejaka det istället för att sitta och "spy" som en skoltrött 13-åring.

deep.ed sa...

Det kniviga i det här är att det står mellan en abstrakt kollektivistisk syn respektive en konkret individualistisk: helt enkelt - ja, rent teoretiskt är det du skriver rätt och riktigt. Problemet är att när det kommer till mina barn tänker jag med magen.

Problemet är att båda sidor: privatiseringskramare (där ju jag har en fot) och skattedogmatikerna förenklar frågan till att antingen handla om valfrihet respektive trygghet.

Jag kan se ett problem med att lägga privatiseringsrastret över allting - i önskan om att bevisa en generell tes: vård är "utifall-att"-tjänst. Att prata om efterfrågan/tillgång i detta är rätt knepigt. Vård är också något man helst inte vill behöva - alltså blir det en lågintresseprodukt ända tills man behöver den.

Jag tror att landstingen kan effektiviseras: men då handlar det om "backoffice"-delarna - administrationen, ledarskapet mm. Jag jobbar med flera landstingsprojekt och värre långbänkar, fler möten utan slut och beslut har jag aldrig varit med om.

Anna, Fair and True sa...

Jag har översatt din artikel och lagt den på min blogg. Hoppas det är OK!

Anonym sa...

Hej
Jag kan mycket väl förstå varför detta behov uppstår. Vi går redan nu till en privat läkare med våran son.
Det är något som är väldigt sjukt i vården när man som förälder ringer till sin vårdcentral för att barnet har över 40 graders feber och man får höra att man ska avvakta i tre dagar för att det säkert bara är lite virus och att jag som mamma inte borde vara så hysterisk....
Det är bara det att det visade sig senare att min son hade en dubbelsidig öroninflammation och en begynnande lunginflammation och om jag inte varit så "hysterisk" och stått på mig och sökt privata alternativ så hade min son hamnat på intensiven i respirator. Han var då knappt 1 år gammal.
Detta är inte den enda incidenten, jag skulle kunna beskriva flera nonchalanta incidenter som inträffat där man inte blir tagen på allvar.
Landstinget har överlevt sig själv och det är bara en massa byråkrater som sitter där och lyfter tunga löner, att folk sen inte får hjälp skiter de helt i. Kriteriet för att få hjälp idag i detta land är att man ska vara döende

Leffe sa...

deep.ed:

Jag tror att det kan effektiviseras och kvalitetshöjas över hela linjen inom landstingen - inte minst genom att öka inflytandet över arbetet hos personalen ute på avdelningarna.

Har du varit inne på ett rum på en avdelning när överläkaren kommer på rond? Välkommenm tillbaka till ett sätt att arbeta som påminner mer om 1800-talet än mycket som finns på landets muséer.

Landstingen och de stora sjukhusen är extrema byråkratiska strukturer där man på alla nivåer utom allra längst ned i organisationen lägger sin energi på att titta uppåt på närmaste högre chef istället för att fokusera på kunderna.

Det går att moderisera hur den offentligfinansierade sjukvården organiseras, och tillåta en mångfald av lösningar för att anpassa vården till den mångfald av patienter som finns.

Och - tills dess att landstinget är bra på sitt jobb så är det välkommet med helt privata alternativ vid sidan av. Om de nu visar sig vara bättreän landstingen så är det väl en jättebra förebild för hur landstingsvården kan utvecklas.

Vad är ni rädda för att förlora - politikermakten i toppen på de gigantiska landstingspyramiderna?

Är det verkligen rimligt?

Anonym sa...

Privat sjukvård plockar russinen ur kakan
Privat sjukvård lockar till överkonsumtion
Privat sjukvård bör inte betalas med offentliga medel
Privatläkare betalas med offentliga medel men när undersökte man konsumtion/effektivitet/huruvida den privata vård som ges är evidensbaserad?
Hur många nya patienter har privatläkare per år?
Drar man runt verksamheten på sina gamla?
När patienter förvandlas till kunder gäller det att se upp med överkonsumtion
Visst kan man göra förenklingar i den organisatoriska överbyggnaden av den offentliga vården men viktigast anser jag vara att skapa en trivsam arbetsmiljö för alla vårdgivare
Hur ofta visas uppskattning för det arbete som utförs?
Hur ofta låter vi patienter inte vår frustration gå ut över dem som arbetar i vården?

Anonym sa...

actually in search of just which firma has best reputation in "customer service" for Privatvårdsförsäkring dar i Sverige

information would B most useful tack!

MvH regnvarg@gmail.com