fredag, oktober 05, 2007

Religion och politik - ingen bra kombination

Nu varnar även Europarådet för religiösa förkunnares påtryckningar mot skolan att evolutionsteorin måste kombineras med undervisning i religiös skapelseberättelse. Det är bra. Religiösa fundamentalister med politiska anspråk ger bad vibes. Big time.

Jag tror inte heller att de pseudovetenskapliga Intelligent Design-svamlarna skulle nöja sig med att kravet att deras trosteori ska läras ut i skolorna som en teori likvärdig med den vetenskapliga. Det är de stora religionerna kristendom och islam som är mest påstridiga i den här striden. Inte en jävla chans i helvetet att de skulle nöja sig med att lärarna kompletterade Big Bang-teorin med Yorubareligionens skapelseberättelse, eller den nordiska mytologin, eller Enuma Elish, den mesopotamiska skapelseberättelsen.

Tycker du detta ämne är intressant kan du läsa mer på andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: