tisdag, januari 17, 2012

Dag 10, med några konkreta idéer om hur en lokalt förverkligad socialdemokratisk politik skulle kunna se ut

Det senaste dygnet har jag funderat en del på hur ett lokalt partiprogram för ett lokalt parti med de värderingar som socialdemokratin ursprungligen var så framgångsrika med skulle kunna se ut idag; idéerna om arbete och kunskap åt alla, som ledde till mer uppfinningar och företag. Detta mot bakgrund av det jag skrev om igår; att man på sina håll lokalt nu umgås med tanken att gå till val med en lista fristående från moderpartiet på den nationella nivån. Jag har utgått ifrån en del socialdemokratiskt styrda kommuner som framgångsrikt lyckats förena modernitet med jämlikhet på ett sätt som lett till tillväxt.
Det här är vår grundidé: Vi är övertygade om att det är lönsamt för alla om fler får chansen att förverkliga sina livsdrömmar. Vi tror att människor blir rikare, både i plånboken och i hjärtat, i ett samhälle där vi löser saker med gemensamma krafter. Där alla gör sin plikt och kräver sin rätt. I den ordningen. Där människor är trygga och fria nog att visa medmänsklighet.
Rikedom kan inte enbart mätas i pengar. Rika på riktigt blir vi först när våra ungdomar kan känna sig trygga ute på kvällarna, när vi vågar starta företaget vi drömmer om, kan stanna i sängen när vi blir sjuka och känner oss trygga med att våra föräldrar får bra omvårdnad när de blir gamla. Ett rikt liv är luft som går att andas, människor som hälsar på varandra på gatan och bryr sig om varandra, en levande stad med ett rikt kulturliv och att kunna ta oss till jobbet utan att vänta på tåg som inte kommer eller sitta timmar i bilköer.
Det här är villkoret för att det ska fungera:
Vi tänker inte göra det här ensamma. Ni måste själva vara med och bidra för att det ska lyckas. Vi är inte experterna, det blir vi först när vi slår våra kloka huvuden ihop. Vi kommer be er delta och bidra. Med det ni kan. Vi kommer kräva att ni först frågar er vad ni kan göra för X-stad innan ni ber X-stad göra saker för er. Vi kommer inte att sitta på de valda stolarna så länge. Vi är yrkesmänniskor och föräldrar och privatpersoner precis som er, så vi kommer be några andra av er ta över årorna efter en tid, eller då ni ber oss lämna plats till andra.
Vi lovar varken guld eller gröna skogar, men vi lovar att hårt och hederligt arbeta för tre saker. Dessa tre saker tror vi är de viktigaste för att X-stad ska bli en stad där sammanhållning, framtidshopp och företagsamhet växer.
1. Kunskap och hälsa
Inget barn väljer sina föräldrar och barndomen går inte i repris. Därför har vi inte råd att acceptera barnfattigdom, klasskillnader i barnhälsa eller en dåligt fungerande skola. Ingenting är viktigare för vår stads tillväxt än kunskap och känsla av samhörighet hos dem som ska leva och arbeta här i framtiden. Därför kommer varje barn garanteras det stöd han eller hon behöver för att nå toppen av just sin förmåga. Varje skola som vill ska kunna bilda en egen ekonomisk enhet; kommunal friskola. Eventuella vinster får skolan själv behålla. Varje barns kunskapsutvecklas ska följas från dag ett i skolan. Elever som behöver mer stimulans eller stöd för att nå sina individuella mål, basala eller högre, ska garanteras detta, tidigt och utan krav på diagnos. Lärarna ska erbjudas kollegial handledning och rektorn vara pedagogisk ledare med administrativt stöd.
Föreningslivet är oerhört viktigt för såväl barn som äldres hälsa. Därför ska föreningar som engagerar sig i skolan, socialt företagande, friskvårdsarbete för äldre m.m. stimuleras ekonomiskt.
2. Livet ska gå ihop
Den hårt arbetande familjen är vår tids hjältar. Varje dag sliter föräldrar med att få ihop vardagen - tidiga morgnar, stress för att komma ihåg skolböcker och hinna lämna barnen i tid, kraven på arbetsplatsen och i hemmet. Många avslutar dessutom dagen med några timmars arbete sent på kvällen. Vi tjänar alla på att underlätta deras vardag. Dagisplats ska garanteras i tid och nära hemmet, ansökan till skola och förskola ska gå lätt och kvaliteten för varje skola redovisas noggrant så det blir lätt att välja rätt. Om barnen är frånvarande från skolan ska föräldrar underrättas omedelbart via SMS. Sommarkollo, sommarskola och sommarjobb för ungdomar ska garanteras. Vi kommer dessutom att kämpa regionalt och nationellt för att utbetalningar av sjukersättning eller föräldrapenning inte ska dröja. Vårdköer är inte acceptabla. Tåg och kollektivtrafik ska gå i tid. Rut-avdraget bör finnas kvarför pensionärer och småbarnsföräldrar.
I vår kommun är nio av tio företag enmansföretag. Småföretagaren är vår tids arbetare, som sliter hårt under de flesta av dygnets timmar utan den trygghet vid sjukdom eller arbetslöshet som anställda har. Som anställda upplever många att de saknar möjlighet att vidareutbilda sig eller omskola sig, vilket förhindrar vårt samhälles utveckling. Vi vill därför öka tryggheten och friheten för såväl företagare som anställda genom att i samverkan med staten, facken och företagen kunna erbjuda kompetensförsäkring, utvecklingsfond för företag som vill växa och småföretagarservice i form av ett lokalt handelshus och en trygghetsförsäkring. Naturligtvis ska alla kontakter med kommunen gå snabbt och lätt.
3. Det här kräver samarbete
Ingen människa är en ö - vi är alla beroende av varandra. Vi ska stötta den människa som har drabbats av svår sjukdom eller arbetslöshet. Sjuka människor ska inte behöva sälja sin bostadsrätt eller villa. Den som blir arbetslös under en lågkonjunktur ska inte straffas med halverad inkomst. Stigande hemlöshet och bostadsbrist är ett misslyckande, och har så varit under många år. För att stimulera företag, förhindra arbetslöshet och öka ungas möjlighet att flytta hemifrån ska små byggrätter på olika platser i kommunen erbjudas olika slags byggföretag. Bostadsförmedlingen ska prioritera sökande under 25 år, föräldrar som separerar samt de som arbetar eller driver företag i X-stad. Men samtidigt med rättigheterna måste det självklart finnas krav. Solidariteten är ömsesidig. Försörjningsstöd från socialtjänsten kommer inte att erbjudas dem som har möjlighet att arbeta. Vi kommer garantera arbete inom kommunen i sex månader för dem som blivi
t arbetslösa, så att de får en chans att komma igen, kvalificera sig för a-kassa och slipper ligga vår socialtjänst till last. Det tjänar vi dubbelt på allihop.
X-stad är för litet för att inte samarbeta. Det finns motsättningar mellan de politiska ideologierna. Men våra gemensamma intressen är större och skulle vinna på att vi politiker hade fler förtroendefulla samtal och gemensamma analyser. Vi är trötta på blockpolitiken. Vi tror inte Sverige blir ett land av hopp och modernitet med hjälp av två stora trätande partier även om de turas om vid makten. Alla som står en bit utanför detta, förstår inte blockpolitikens logik och synen på en god och en ond sida. Vi tror att med en gnutta handlingskraft och pragmatism, skulle det gå alldeles utmärkt att samarbeta. Vi ställer oss därför positiva till samregerande med alla goda och demokratiska krafter i samhället, inklusive andra partier. Invånarna ska inkluderas och tas i anspråk som de medborgare de är och inte reduceras till varken kunder eller klienter.
Vad kostar det? Vi kommer att be er bidra med skatt i den omfattning som krävs för att genomföra det som är smart att genomföra med gemensamma medel, d v s sådant som var och en inte löser bäst ensam. Men inte en krona ska användas utan att först ha undersökt vart dagens skattepengar går och om de används så effektivt som möjligt. För att veta det behöver vi er hjälp. Transparens och insyn i samtliga kommunens affärer och transaktioner ska garanteras alla medborgare och budgeten ska utformas i en öppen process där alla som vill kan delta, s k medborgarbudget.

7 kommentarer:

Anna Ljungdell sa...

Påminner om Nynäshamn :-)

Använde f.ö. själv JFK-citatet i en insändare före jul...

Henry Kallioniemi sa...

Kära Johanna.
Jag skulle så gärna vilja ansluta mig till det du skriver och verkar för. Men jag tror inte att det är en framgångsrik väg. Det finns tillräckligt med goda krafter inom etablerade partier. Lämna inte dessa åt sidan. Förena dig med dom i stället. Om inte socialdemokratin längre känns trygg så pröva med t ex Miljöpartiet. Jag lämnade (s) för 20 år sedan av skäl som liknar dina. Jag har prövat eget med mindre lyckat resultat. Bildar du eget så räkna inte med att alla som ansluter sig är att lita på. Mycket tid och kraft går åt till att sålla bland anhängare och känns inte heller demokratiskt.
Numera röstar jag på Miljöpartiet. Mest för att jag tycker att det partiet har en själ som är trovärdig liksom dess främsta företrädare.

Anonym sa...

Bästa Johanna! Jag vill inte på något sätt ta ifrån dig äran av att först ha kommit ut med sådana här idëer om lokala listor. Men jag kan dock som en uppmuntran till dina idëer föra fram denna viskning om att det faktiskt pågår seriösa diskussioner mellan ett antal personer på den borgerliga sidan (som du säkert kan gissa dig fram till) om att bilda ett alternativt, lokalt borgerligt solnaparti till nästa val. KANSKE DAGS ATT FLERA PÅSAR SLÅS IHOP?

Anonym sa...

"Tjäna staten först, roa dig sen och ha skoj på det sätt som (s) säger är roligt."

Ingen ställer upp på det längre, särskilt inte efter att vi fått smak för det goda i livet som Alliansen har gett oss.

Att ni har en clown till ledare som är sämre än Mona, hur nu det är möjligt, gör att allt ni säger om er politik hela tiden svärtas ner av lögner (Ljugholt) och taffliga försök att rädda anséendet i media liknar med Böda camping än seriös, bra, framtidssäkrad socialdemokratisk politik.

Henrik Vallgren sa...

Varför startar (s) inte egna friskolor? SSU Borås fick tillstånd och det skulle säkert kunna bli fler.

Anonym sa...

Märkliga kommentarer till ett lite haltande utkast från dag 10.
"Kunskap o hälsa" är väl alla överens om. Men mycket annat är kontroversiellt!!!
All sann utveckling bygger på äkta konflikter och modiga parter.
"Förtroendefulla samtal o gemensamma analyser" resulterar i ett samhälles stagnation.
Olikheter föder framgång!!!
BertEdvin

Anonym sa...

Du Johanna, tog du inte en timeout och tänkte sysselsätta dig med annat? Tyckte du inte för ett tag sen att politiker borde ha ett annat liv eller yrke att luta sig i mellanåt eller hajade jag fel? Fattar inte att du har ork att bry dig om socialdemokraternas stolligheter när du flyter omkring på världshavet? Gör dig själv en tjänst och koppla ner/av från din sekt och ta det lugnt. Du verkar ju mer eller mindre manisk och skrämmer ju oss vanliga människor så långt ifrån politiken det är möjligt med ditt beteende.