torsdag, februari 25, 2010

Ska Nyamko börja jaga tranor och svanar härnäst?

Jämställdhets- och integrationsminister Nyamo Sabuni är problemen på spåret: Det är de "våldsbejakande radikala islamisterna" som är det främsta hotet mot Rosengårds och Rinkebys trångboddhet, slitna boendemiljö, arbetslöshet, fattigdom och dåliga folkhälsa. I sin besvikelse över att t o m ha misslyckats med att få de egna betongliberalerna att rösta igenom en obligatorisk "medborgarkurs" där dessa invandrare skulle få "möjlighet att reflektera över sin värdegrund", vänder hon sig nu till Säkerhetspolisen med ett uppdrag att kartlägga förorternas alla våldsbenägna, extremistiska invånare. Det är ungefär lika klyftigt som att ge SÄPO i uppdrag att börja smyga omkring i buskarna i villaträdgårdarna i Bjuv eller Bårstabergen för att kartlägga den radikala högerextremismen.

Den evidensbaserade grunden till detta uppdrag är en "forskningsrapport" byggd påandrahandskällor, som kritiserats hårt, bl a av polisen själv.

Vad blir nästa mission för Nyamko Sabunis integrationssträvanden? Att förena sig med jägarlobbyn i jakten på svanarna med sitt aggressiva revirbeteende?

Ett alternativt tips till integrationsministern, när hon nästa gång riskerar att gå vilse i sin läskanon av "forskningsrapporter", är Europaparlamentets något mindre rafflande resolution om hur man främjar social integration och bekämpar fattigdom. Inte lika fantasieggande som ministerns tidigare källa, och kanske litet mer svårläst eftersom den är byggd på forskning och innehåller fler källhänvisningar. Men jag tycker ändå hon ska försöka. Det är bara omtänksamhet om ministerns värdegrund som får mig att säga det. Och att ställa krav är att bry sig, det brukar ju hennes chef Jan Björklund säga.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , och annat
intressant

Inga kommentarer: