onsdag, september 17, 2008

Allas rätt att starta förskola eller Alla barns rätt till en bra förskola?

Det är tätt mellan barnvagnarna i Stockholm. Lika tätt är det på förskolorna och allra tätast är det i Solna, där det i snitt är 20 barn i varje grupp. Det har länge varit bottenrekordet i länet, där snittet annars är 16-17 barn.

Även det är för mycket, tycker de föräldrar vi pratat med under de senaste två veckorna, då vi sossar i Solna har bett småföräldrar tycka till om förskolan. Det viktiga när de väljer förskola är, förutom storleken på barngrupperna, att det finns välutbildad personal. Om förskolan är kommunal eller privat tycker de är rätt oväsentligt. Det är andra saker som avgör. Rykten lyssnar man på, för att de kommer från någon man känner, eller i brist på annan konsumentupplysning. Det är förtvivlat många viktiga val man ställs inför när man bildar familj. Billigaste och grönaste elen, pålitligaste bredbandet, bäst sjukhus att föda på, bästa förskolan, bästa fondsparandet... hjälp!
Här är nätet en bra men diger källa till information. Kunde inte politiken underlätta de här valen, istället för att bara mässa om valfrihet? Vi sossar i Solna har flera gånger lagt förslag om att kvalitetsredovisa förskolor, skolor, hemtjänst och äldreboenden på nätet. En småbarnsförälder som står i begrepp att välja förskola åt sitt barn ska enkelt kunna hitta både jämförelsetal och kvalitetsredovisningar för de förskolor man är intresserad av. Där ska man inte bara kunna ta del av färgglada reklambroschyrer för varje verksamhet, utan även
- hur många av de anställda är utbildade förskollärare?
- hur många barn är det i grupperna?
- vad är det för öppettider, både per dag och under helger och lov?
- möjligheten till utevistelse på egen lekgård?
- personaltäthet?
- resultat av brukarundersökningar?
- personalomsättning? (för hög är aldrig bra, men för låg kan vara ett tecken på stagnation)
- hur är den pedagogiska ledningsorgansiationen uppbyggd?
- vad står det om förskolan i kommunens kvalitetsrapporter?
- vad säger Skolverkets inspektionsrapporter?

De här förslagen har hittills inte fått genomslag hos den moderatledda majoriteten, men jag väntar med spänning på en snar förbättring.

Men det räcker inte med att bara redovisa kvaliteten. Kommunen måste som ansvarig huvudman kunna garantera att alla offentligt finansierade förskolor håller god kvalitet, oavsett vem som driver dem. Därför är det vansinne att Solna ser mellan fingrarna på det faktum att de privata förskolorna har en så mycket sämre utbildningsnivå på sin personal än de kommunala förskolorna. Medan det på de kommunala förskolorna är ungefär hälften som är utbildade förskollärare, så är det på de privata under en tredjedel. De privata bestämmer också sina öppettider själva och det är inte ovanligt att de både öppnar senare och stänger tidigare på dagen, samt stänger helt under sommaren. Det är oacceptabelt. Båda driftformerna får lika hög ersättning, men de privata sparar in en god slant till avkastning för ägarna på att ha sämre servicegrad och personal med lägre lönenivå.

I brist på beslutskraft att bygga nya kommunala förskolor har kommunen sagt ja till flera privata halmesyrer av det här slaget. Den moderatledda ledningens devis verkar snarare vara "Alla ska ha rätt att starta förskola" än "Alla barn har rätt att gå i en bra förskola". Jag kommer nu i en motion till kommunfullmäktige kräva att inga verksamhetsbidrag ges till förskolor som inte når upp till åtminstone kommunens eget snitt på andel utbildade förskollärare.

Tycker du detta ämne är intressant kan du läsa mer på andra bloggar om , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Spiff sa...

"-Även det är för mycket, tycker de föräldrar vi pratat med under de senaste två veckorna, då vi sossar i Solna har bett småföräldrar tycka till om förskolan"

Men vem skall betala kalaset? Ännu högre skatter till världens högst beskattade folk, eller?!

Problemet ligger i att ni sossar redan har kramat ut nästan allt och skapat ett extremt dyrt samhälle. Även om ni höjer skatten till ännu sjukare nivåer kommer ni inte kunna finansiera all er "rättvisa" ni ylar om. Och under tiden kollapsar samhället under skatte-bördorna, företagen går under och entreprenörerna flyttar.

Er paradox börjar likna kommunismens utopier..

Alexander Holmberg sa...

Hej, har funderat en hel på det här med förskolan den senaste tiden.
Kanske för att jag är "ny i branschen" som varannanveckopappa.
Men i alla fall en person som dyker rakt in i den här märkliga världen.
Och så oändligt viktiga.

Jag har mött förskolepersonal, som gör heroiska insatser, med ett konstant leende på läpparna. I alla fall på det nya dagiset.

Utbildade eller inte.
Privat eller inte.
Det finns en glädje där hon är nu.
Möjlighet att utvecklas.
Ett minus är att det är för få män.
Men min dotter är lycklig, har lärt sig mer, är en del av ett för henne viktigt sammanhang.

Den stora skillnaden och det som gör att jag reagerar är inte en utbildningsfråga som behöver regleras.
Det är pengar.
- Löner till pedagogerna.
- Vad en dagisplats får kosta.
- Hur många barn som ingår i en grupp för att få till en sund verksamhet.

Jag bor i Nacka och fick möjligheten att svara på en enkät. Om reglerna kring dagisköerna.
Jag struntar väl i reglerna kring det; varför finns det köer över huvud taget?

Det är ett viktigt resonemang; vad är det värt att våra barn har det bra på dagarna?
Det är en bra början på ett hållbart politiskt resonemang inför valet.