fredag, juni 15, 2007

Fakta sparkar

Fick i vintras besök av ett par avgångslever från Internationella Engelska skolan, en populär Stockholmsskola med mycket höga intagningspoäng. Eleverna, som var mycket studiemotiverade och ambitiösa, skulle göra ett examensarbete om den svenska skolan.

Deras vinkel var från början kunskapsdebatten såsom de läst om den i media. Läxor, betyg, kepsar och mobiltelefoner, lärares disciplinära befogenheter och sånt som debatten brukar handla om. - Skolans tyngsta problem handlar inte om flum, sa jag. Det handlar om segregation.

Vi snackade ett bra tag, och de intervjuade även andra politiker. I går fick jag deras färdiga arbete med posten. I brevet som medföljde skriver de: "När vi kom till dig visste vi inte riktigt vart vi ville med projektet, men genom intervjun med dig och andra politiker fick vi inspiration och idéer."

De hade helt bytt fokus och rapporten handlade om studietraditioner och socioekonomiska skillnader. De hade gjort en studie bland niondeklassare på Östermalm och i Rinkeby. Bland annat hade de gjort en intressant koppling mellan betyg och studietraditioner och då särskilt betydelsen av läsning tidigt i barndomen.

Ett exempel: 16 av 20 elever i Rinkeby uppgav att föräldrarna aldrig eller sällan läste för dem innan de själva kunde läsa, medan 19 av 20 elever på Östermalm uppgav att föräldrarna läste varje kväll eller ofta. Alla deltagande eleverna på Östermalm hade en dagstidning hemma, mot knappt hälften av eleverna i Rinkeby.

På Östermalm uppnår 97,1 procent av eleverna behörighet till gymnasiet, i Rinkeby 65,8 procent.

Fakta sparkar.

Tycker du detta ämne är intressant kan du läsa mer på andra bloggar om: , , , ,

3 kommentarer:

Per sa...

Ett förslag som ganska säkert skulle betala sig i termer av språkträning är att göra några timmars dagis om dagen gratis för barn vars mamma inte har svenska som modersmål.

Ännu hårdare (kanske mer effektfullt; garanterat mindre poppis) vore att sätta samma grupp i förskola genom att för dem införa skolplikt från tre års ålder.

Anna sa...

Det andra förslaget: säkert effektivt men kan uppfattas som väldigt kontroversiellt...

Johanna Graf sa...

Den förra socialdemokratiska regeringen införde gratis förskola 3 timmar per dag för alla barn från 4 års ålder. Reformen är bara ett par år gammal, så det återstår att se om det påverkar resultaten. men detberor ju också på kvaliteten i förskolan; att det ska finnas utbildad personal som inte har fler barn att ta hand om än att de hinner ge uppmärksamhet och stöd åt varje unge. Och tyvärr tror jag att det krävs godnattsagor hemma också, även om förskolan helt säkert har en utjämnande effekt.