lördag, februari 25, 2012

Land!

Efter nastan tva veckor till sjoss kanns det nastan konstigt, storande att se land igen. Napoleons fangelso S:t Helena ligger mitt ute i Sydatlanten, ogastvanlig med hoga lavaklippor, bara mojlig att landstiga via dinge eller taxibat. Den lilla on med 410 km2 yta ar egentligen bara kand for en sak: Att engelsmannen holl Napoleon fangen har mellan 1815 och 1821, da han dog pa on. Han tycks dock ha levt i hogonsklig valmaga, eftersom hans fangvaktare, som hade posterat 3 000 soldater och tva krigsfartyg runt on for att kolla sa han inte rymde, skeppade in all mat och dryck han onskade. Trots att on ser totalt obebodd och ogastvanlig ut fran sjosidan, bor det 7 600 manniskor har och innanfor de hoga lavaklipporna ar det en riktigt gron och blomstrande o. Vi gar bara i land for att proviantera och om mojligt kopa mer diesel. Sedan blir det ytterligare tva veckors oavbruten segling mot Kap Verde.

Inga kommentarer: